Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging (OV)

De leden

De oudervereniging heeft tot doel om de belangen van de school, de ouders en de leerlingen in brede zin te behartigen. De contributie van de oudervereniging wordt geïnd via de vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur van de oudervereniging vergadert zes keer per jaar. Verantwoording wordt afgelegd in de jaarlijkse digitale ALV.

De bestuursleden zijn:

▪ voorzitter, mevr. Annick Hanekroot

▪ secretaris, dhr. Danny van der Horst

▪ penningmeester, dhr. Ruud Bot

▪ bestuurslid, mevr. Susanne Mosmans

▪ bestuurslid, mevr. Hélène Robinet

▪ bestuurslid, mevr. Sonja van Dalen

e-mail: ov@stgs.nl