Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging (OV)

Vind u het (soms) ook zo jammer dat uw kind het liefst met zijn/haar hoofd achter een scherm zit? Hieronder zijn diverse tips te vinden over uitdagende en leuke activiteiten om met uw kind te ondernemen. Deze tips komen van ouders die ook hun kind op het STGS hebben zitten, dus zeker niet 'saai' of 'stom'!

De leden

De oudervereniging heeft tot doel om de belangen van de school, de ouders en de leerlingen in brede zin te behartigen. De contributie van de oudervereniging wordt geïnd via de vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur van de oudervereniging vergadert zes keer per jaar. Verantwoording wordt afgelegd in de jaarlijkse digitale ALV.

De bestuursleden zijn:

  • voorzitter, mevr. Sonja van Dalen
  • secretaris, dhr. Danny van der Horst
  • penningmeester, dhr. Abderrahim Ajouaou
  • bestuurslid, mevr. Emine Vuran
  • bestuurslid, mevr. Marjan Pols
  • bestuurslid, mevr. Lisa Wang
  • bestuurslid, mevr. Simone Jansen
  • bestuurslid, mevr. Zoulikha Laatyaoui

e-mail: ov@stgs.nl