Privacy en AVG

Privacy en AVG

Privacy en AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
De stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS), waar het Stedelijk Gymnasium Schiedam deel van uitmaakt heeft per deze datum meer verantwoordelijkheden om goed om te gaan met privacygegevens.

Beeldmateriaal

Leerlingen van 16 jaar en ouder hebben zelf zeggenschap over wat wij met beeldmateriaal doen waar zij opstaan. Over jongere leerlingen hebben de ouders dit. Wij hebben een tweetal formulieren hiervoor. Deze kunt u op ieder moment opnieuw invullen en bij de leerlingadministratie inleveren.

Overige persoonsgegevens

De stichting OSVS heeft een privacyverklaring opgesteld hoe we omgaan met persoonsgegevens welke u op onderstaande link kunt doornemen:

https://osvs.nl/verantwoording/privacy/

Cameratoezicht

Op het terrein van het Stedelijk Gymnasium Schiedam is cameratoezicht aanwezig. Meer informatie is te vinden in het protocol cameratoezicht.