Wie zijn wij

Wie zijn wij

Over STGS

Het Stedelijk Gymnasium is een openbare school. Iedere leerling en iedere medewerker is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij hebben respect voor elkaars mening en overtuiging en besteden actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen; daarbij waarderen we diversiteit als kracht.

Een veilig onderwijsklimaat

Onze school is hecht en relatief informeel. Natuurlijk is school in de eerste plaats een werkplek, en dus in de basis zakelijk, maar wij voelen ons erg met elkaar verbonden. Door leerlingen onderling, collega’s onderling en tussen docenten en leerlingen wordt het contact ervaren als open en warm. Bij ons op school mag je zeggen wat je vindt, vragen om wat je nodig hebt en zijn wie je bent. Dat wordt gestimuleerd, omdat we veel activiteiten naast de lessen aanbieden, waar zowel leerlingen als docenten aan meedoen: samen aan een energiezuinige auto werken, samen een Benefietavond organiseren, samen dwalen door Rome: het schept een band. Daardoor ontstaat een veilig onderwijsklimaat, waarin iedereen gedijt.

"Bij ons op school mag je zeggen wat je vindt, vragen om wat je nodig hebt en zijn wie je bent"

Geschiedenis

Onze school is een klassieke school met een eeuwenoude traditie. Al in 1346 wordt in de archieven voor het eerst melding gemaakt van een stadsschool waaruit later ons gymnasium is ontstaan. In 1589 werd deze school officieel een Latijnse School. Bijna driehonderd jaar later – in 1879 – kreeg de school de huidige naam: Stedelijk Gymnasium Schiedam. Als één van de oudste scholen zijn we nu gehuisvest in een sfeervol, modern gebouw. Van alle gemakken voorzien!

Schoolleiding

De algehele leiding van de school ligt bij de rector, mevrouw drs. S. (Stytia) de Leeuw MA. We hebben een conrector, de heer D. (Dennis) van der Stel en drie teamleiders: mevrouw drs. S. (Susanne) Meerbach voor klas 1 en 2, mevrouw drs. E. (Eva) Gelsema voor klas 5 en 6. Op dit moment zijn we op zoek naar een teamleider voor klas 3 en 4 en zijn mevrouw Meerbach (leerjaar 3) en mevrouw Gelsema (leerjaar 4) de contactpersonen voor klas 3 en 4.

Onze conrector en de teamleiders vormen samen met de rector het management van de school.

Stichting OSVS

Onze school maakt deel uit van de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam, OSVS. Hierin zitten alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Het college van bestuur van de stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) is het bevoegd gezag van de scholen die onder de OSVS vallen. De voorzitter CvB is de heer drs. W.M.C Kokx.

Aanmelden

Het Stedelijk Gymnasium Schiedam staat voor onderwijs van hoge kwaliteit. Wij voeren onze leerlingen mee naar de bronnen van de cultuur. Wij verbreden en verdiepen hun blikveld. Wij ondersteunen en begeleiden.

Maak kennis met ons