Gymnasiaal onderwijs

Gymnasiaal onderwijs

Gymnasiaal lesgeven

Wist je dat vroeger het onderwijs op de gymnasia in het Latijn werd gegeven? Dat doen we nu niet meer. Wel krijgt elke leerling bij ons Grieks en Latijn. Het onderwijs in deze klassieke talen is typisch voor een gymnasium. Je krijgt er een beter taalgevoel door, je leert analytisch denken en je maakt kennis met de wortels van onze westerse beschaving. 

De cultuur van de oude Grieken en Romeinen is nog springlevend in het Europa van nu! Elke Fransman, Engelsman, Italiaan of Duitser kent verhalen uit de oudheid. Het zijn de verhalen die een groot deel van de Europese cultuur hebben bepaald. Zelfs het woord 'Europa' is Grieks. Door kennis te maken met de verhalen, taal en cultuur van onze verre voorouders, krijg je oog voor overeenkomsten en verschillen tussen toen en nu en kun je ook meer begrijpen van de huidige tijd. Van architectuur tot Olympische Spelen. Van alpha tot omega.

Uitdagend programma

In klas 1 t/m 3 volg je alle schoolvakken die je nodig hebt om een basis te leggen voor de bovenbouw. Daar zitten bekende vakken bij, zoals biologie, geschiedenis, Nederlands, tekenen en wiskunde. Je krijgt ook veel nieuws, zoals les in vreemde talen, in theater, ontwerpen en maken en in NASK (een combinatie van natuur- en scheikunde vanaf klas 2). 

In de derde klas maak je kennis met de verschillende profielen van de Tweede Fase en maak je een (dubbel) profielkeuze voor de klas 4 t/m 6. Je krijgt dan kern- en profielvakken in het gemeenschappelijk deel en keuzevakken in het zogenoemde ‘vrije’ deel.

De decaan geeft hier voorlichting over, derdeklasmentoren geven keuzebegeleidingslessen en de docenten brengen advies uit. Ook je ouders worden bij het keuzeproces betrokken. 

Werkwijze

Bij de verschillende vakken wordt vaak een link gelegd met de wereld om ons heen, bijvoorbeeld met actueel nieuws of met kunst en cultuur. Daardoor gaat de lesstof leven en krijgt de inhoud betekenis. Tijdens de les is er genoeg tijd en ruimte om actief aan de slag te gaan met multimedia, digitale opdrachten of andere werkstukken. We besteden ook veel aandacht aan samen leren, binnen en buiten het klaslokaal. Zo bezoeken we musea en organiseren we (meerdaagse) excursies.

Van de leerlingen wordt een zelfstandige en actieve werkhouding verwacht. Naast het verwerven van kennis, ontwikkelen leerlingen belangrijke vaardigheden als kritisch denken, vragen stellen, redeneren, onderzoeken, samenwerken, communiceren en reflecteren. Daarmee wordt een goede basis gelegd voor de universitaire vervolgopleiding.

Overzichtelijke schooldag

Op het Stedelijk werken per vak met langere lestijd. Dat heeft veel voordelen! Zo is er tijd voor diepgang en concentratie. Ook heeft je docent meer tijd voor persoonlijke aandacht tijdens de les. Je hebt maximaal vier vakken per dag, dat maakt je schooldag overzichtelijk.

Bekijk onze aanmeldprocedure