Begeleiding

Begeleiding

Begeleiding door een mentor en een lentor

Alle leerlingen hebben een mentor, een docent, die extra aandacht geeft aan jou en aan je klas. Iemand die vraagt hoe het met je gaat en die je cijfers in de gaten houdt. De mentor staat ook dicht bij de ouders. Hij is de spil in het contact tussen leerlingen, ouders en school.

Ook krijg je in de eerste klas een lentor: een leerling uit de bovenbouw die de mentor helpt. Zo krijg je schooltips van ‘insiders’ en leer je ook de bovenbouwers kennen. En, zo voel je je snel bij ons thuis!

Keuzewerktijd, huiswerkbegeleiding en bijlessen

Elke middag is er keuzewerktijd. Daarin is er ruimte voor extra uitleg bij vakken als wiskunde, Nederlands en/ of Latijn.
Ook kun je kiezen voor verdieping of verrijking. Individueel of in een (klein) team werk je aan een project. 
Je mentor helpt bij het maken van je keuze.

Project-Plus en Honoursprogramma

In de onderbouw kun je bij Project- Plus zelfstandig of in een groep aan een eigen gekozen onderwerp werken. Onder begeleiding werk je langere tijd aan een speciale opdracht. Je leert hierdoor onderzoeken, creatief denken en samenwerken, plannen en presenteren.
In de bovenbouw kun je deelnemen aan het HPG-programma, waar je volledig vrij bent om een onderwerp te kiezen. Gaandeweg ontwikkel je ook een aantal competenties, die gekozen zijn in samenspraak met andere gymnasia in het land.

Schooldecaan

In de derde klas gaan leerlingen zich oriënteren op de profielen in de bovenbouw en hun studiekeuze. Ze kunnen bij de decaan terecht voor alle informatie over studies en beroepen. Samen met de mentoren begeleidt de decaan derdeklassers bij hun profielkeuze. In leerjaar 4, 5 en 6 begeleidt de decaan de leerlingen bij hun studiekeuze en het invullen van de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), die deel uitmaakt van het onderwijspakket in de Tweede Fase. Voor het downloaden van onze keuzeformulieren gaat u naar onze downloads pagina.

Voor meer informatie over begeleiding, bekijk de schoolgids.