Begeleiding

Begeleiding

Begeleiding door een mentor en een lentor

Alle leerlingen hebben een mentor, een docent, die extra aandacht geeft aan jou en aan je klas. Iemand die vraagt hoe het met je gaat en die je cijfers in de gaten houdt. De mentor staat ook dicht bij de ouders. Hij is de spil in het contact tussen leerlingen, ouders en school.

Ook krijg je in de eerste klas een lentor: een leerling uit de bovenbouw die de mentor helpt. Zo krijg je schooltips van ‘insiders’ en leer je ook de bovenbouwers kennen. En, zo voel je je snel bij ons thuis!

Keuzewerktijd, huiswerkbegeleiding en bijlessen

Verder is er ruimte voor individuele ondersteuning, bijvoorbeeld bij de begeleidingslessen tijdens de keuzewerktijd. Dan krijg je extra uitleg bij bepaalde vakken zoals wiskunde, Nederlands en Latijn. In de kwt-uren kunnen leerlingen ook verrijkingsopdrachten doen. Ze werken dan individueel of in een (klein) team aan eigen gekozen projecten. Ook wordt er dagelijks huiswerkbegeleiding en bijlessen gegeven door medewerkers van Lector Studiebegeleiding (onderdeel van Lyceo), een zelfstandig huiswerkinstituut, dat huiswerkbegeleiding aanbiedt aan leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het plannen, maken en leren van huiswerk.

Schooldecaan

In de derde klas gaan leerlingen zich oriënteren op de profielen in de bovenbouw en hun studiekeuze. Ze kunnen bij de decaan terecht voor alle informatie over studies en beroepen. Samen met de mentoren begeleidt de decaan derdeklassers bij hun profielkeuze. In leerjaar 4, 5 en 6 begeleidt de decaan de leerlingen bij hun studiekeuze en het invullen van de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), die deel uitmaakt van het onderwijspakket in de Tweede Fase. Voor het downloaden van onze keuzeformulieren gaat u naar onze downloads pagina.

Voor meer informatie over begeleiding, bekijk de schoolgids.