FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen

Hier vind je alle veelgestelde vragen.

 • Wat maakt dat je je op het Stedelijk Gymnasium snel thuis voelt?

  Wij zijn blij dat onze leerlingen aangeven dat er een heel fijne, veilige sfeer heerst op onze school. School is groot genoeg voor veel keuze en klein genoeg voor persoonlijke aandacht. Naast goed onderwijs bieden wij veel extra's en kennen wij onze leerlingen. Je mag jezelf zijn, jouw welzijn is belangrijk..Onze mentoren en docenten zijn heel betrokken en wij willen leerlingen boeien, uitdagen, motiveren en inspireren.

 • Welke begeleiding bieden jullie?

  Elke leerling/klas heeft een mentor; in klas 1 zijn er ook lentoren (bovenbouw leerlingen die de mentor helpen).
  In klas 1 is er het vak M&L (Metacognitie en Leervaardigheden) - daar leer je plannen, overzicht houden, verschillende leerstrategieën en nog veel meer.
  In b-uren (begeleidingsuren) krijgen leerlingen extra uitleg en hulp. Wij zijn ook trots op ons Addidi programma - bovenbouw leerlingen helpen dan onderbouwleerlingen met leren en huiswerk maken.
  Natuurlijk hebben we ook vertrouwenspersonen, een zorgcoördinator met een zorgteam, een anti-pestcoördinator, drie ECHA-specialisten en een dyslexiecoördinator.
  Wij proberen ook altijd zo goed mogelijk maatwerk te leveren.

 • Wat is BPS en wat heeft mijn kind eraan?

  BPS is de afkorting voor Begaafdheidsprofielschool. Sinds 2009 zijn we BPS school.
  Wij hebben dus verstand van en zijn begaan met hoogbegaafde leerlingen. Er is binnen ons onderwijs veel mogelijk, flexibiliteit binnen en buiten ons lesprogramma. Onze drie ECHA-specialisten denken ook altijd mee.

 • Wat is blended learning?

  Wij combineren boeken met digitaal onderwijs. Onze leerlingen werken met chromebooks. Wij proberen dus the 'best of two worlds' in onze lessen te bieden - digitale middelen moeten iets toevoegen aan het onderwijs.

 • Kun je met dyslexie het gymnasium doen?

  Ja, dat kan. Het vraagt wel extra inspanning van de leerling omdat het een heel talige opleiding is.

 • Wat is de toegevoegde waarde van de Klassieke Talen?

  De Klassieke Talen zijn de bronnen van onze cultuur. Je leert je inleven in andere culturen, je verbetert jouw algemeen taalkundig inzicht, precisie en doorzettingsvermogen. Klassieke Talen hebben een toegevoegde waarde voor vele vervolgstudies.

 • Moet je al heel goed Engels kunnen om Cambridge te mogen doen?

  Nee, maar het is belangrijk dat jij gemotiveerd bent voor Cambridge Engels, dat je er zin in hebt en het ervoor over hebt om extra tijd aan Engels te besteden.

 • Wat is Intermezzo?

  Een extra programma (tussenjaar) voor leerlingen die cognitief op de basisschool klaar zijn, maar (soc.-emot. of qua vaardigheden) nog niet aan toe zijn om in de reguliere eerste klas van het VO te beginnen.

 • Wat doen jullie aan pesten?

  Gelukkig wordt er bij ons op school weinig gepest! Als het toch gebeurt, hanteren wij een pestprotocol en vragen we advies aan onze anti-pest coördinator.

 • Schoolkosten

  De vrijwillige ouderbijdrage per jaar is ongeveer 100 Euro, kosten voor reizen en eventueel Cambridge komen er extra bij.

 • Welke bijzondere activiteiten zijn er?

  Wij proberen voor elk vak iets extra's aan te bieden (Maakplaats, Aureus Bèta, eenakter, filmproject, ERK - Cambridge/Goethe/Delf, benefiet, Crew, reisprogramma, excursies, vakoverstijgende projecten, Olympiades, A-kaart, Project Plus, faalangstreductietraining, etc.)
  Het is bijna te veel om op te noemen en wij zijn er echt trots op dat we zoveel extra's kunnen bieden.

 • In welke extra vakken kun je examen doen?

  Kunst Drama, Wiskunde D, Filosofie

 • Kun je ook versneld examen doen, zijn er versnelde programma's?

  Ja, dat kan vanaf klas 4, wordt altijd per leerling bekeken.

 • Hebben jullie huiswerkklas?

  Ja, wij werken samen met Lector, een extern huiswerkinstituut. Lector biedt bij ons op school huiswerk- en studiebegeleiding aan.

 • Hebben jullie flexuren?

  Wij hebben geen flexrooster. Onze lessen duren 80 minuten, binnen deze 80 minuten is er wel tijd voor differentiatie. Er zijn kwt-uren (keuzewerktijd uren) aan het einde van de dag. Daar is ruimte voor extra begeleiding, verdieping en verrijking.

 • Mag je ook met een HAVO/VWO-advies naar het Stedelijk?

  Ja, je mag je met een HAVO/Vwo advies bij ons inschrijven, maar bent wel verplicht om je ook bij een school aan te melden waar havo-onderwijs aangeboden wordt. Bij leerlingen met een HAVO/VWO-advies wachten wij op de uitslag van de eindtoets en hebben we contact met de basisschool.

 • Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

  Dat is heel makkelijk - maak een afspraak voor een inschrijfgesprek via de volgende link:
  http://www.tinyurl.com/stgs-aanmelden

  De inschrijfdata voor schooljaar 2021-2022 zijn woensdag 24 t/m zaterdag 27 maart 2021.

 • Is er bij jullie loting?

  Nee, met een eenduidig VWO-advies zonder extra ondersteuning (arrangement) ben je altijd toelaatbaar.