FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen

Hier vind je alle veelgestelde vragen.

 • Wat maakt dat je je op het Stedelijk Gymnasium snel thuis voelt?

  Wij zijn blij dat onze leerlingen aangeven dat er een heel fijne, veilige sfeer heerst op onze school. School is groot genoeg voor veel keuze en klein genoeg voor persoonlijke aandacht.

  Naast goed onderwijs bieden wij veel extra's en kennen wij onze leerlingen. Je mag jezelf zijn, jouw welzijn is belangrijk. Onze mentoren en docenten zijn heel betrokken en wij willen leerlingen motiveren, inspireren en uitdagen.

 • Hoe zien de lessen eruit?

  De lessen duren 80 minuten. Op een dag heb je 4 vakken, daarna is er keuzewerktijd. Je hebt voor ieder vak een boek, gecombineerd met digitaal onderwijs. We werken met chromebooks en bieden ‘the best of two worlds' in onze lessen.

 • Wat is de toegevoegde waarde van klassieke talen?

  De klassieke talen Latijn en Grieks zijn de bronnen van onze westerse cultuur. Bij deze talen leer je over andere culturen, je verbetert je algemeen taalkundig inzicht, je leert analytisch te denken en met precisie teksten te lezen en te begrijpen. Ook train je je doorzettingsvermogen. Klassieke talen zijn nuttig voor veel vervolgstudies, zoals geneeskunde, psychologie, architectuur en talenstudies.

 • Wat houdt Cambridge-Engels in?

  Op het STGS bieden we Cambridge-Engels aan, omdat we je daarmee kunnen voorbereiden op het behalen van een Cambridge certificaat. Dit heeft meerwaarde, omdat Cambridge certificaten internationaal worden erkend.

 • Hebben jullie flexuren?

  Wij hebben geen flexrooster. Onze lessen duren 80 minuten, binnen deze 80 minuten is er wel tijd voor differentiatie. Er zijn keuzewerktijduren (kwt-uren) aan het einde van de dag. Daar is ruimte voor extra begeleiding, verdieping en verrijking.

 • Hebben jullie een huiswerkklas?

  Leerlingen kunnen tijdens de KWT-uren kiezen voor het maken van huiswerk onder begeleiding van een docent.

 • Kun je met dyslexie het gymnasium doen?

  Ja, dat kan. Het vraagt wel extra inspanning van de leerling omdat het een heel talige opleiding is.

 • Wat zijn de extra’s op het Stedelijk?

  Buiten de schooltijden zijn er veel uitdagende en gezellige activiteiten. Bijna teveel om op te noemen. Maakplaats, Aureus Bèta, theater- eenakterfestival, filmproject, ERK - Cambridge/Goethe/Delf, benefiet, Crew, reisprogramma, excursies, vakoverstijgende projecten, Olympiades, A-kaart, Project Plus, faalangstreductietraining, etc.)
  We zijn er echt trots op dat we zoveel extra's kunnen bieden.

 • In welke extra vakken kun je examen doen en kun je versnellen?

  Extra examen (keuze) vakken zijn Wiskunde D, Filosofie, Kunst/Drama. Vanaf klas 4, kun je versneld examen doen (meestal in een aantal vakken) wordt altijd per leerling bekeken.

 • Welke begeleiding bieden jullie?

  Elke leerling/klas heeft een mentor; in klas 1 zijn er ook lentoren (bovenbouw leerlingen die de mentor helpen).
  In klas 1 krijg je het vak M&L (Metacognitie en Leervaardigheden) - daar leer je plannen, overzicht houden, verschillende leerstrategieën en nog veel meer.
  Tijdens de keuzewerktijd (elke middag) zijn er begeleidingsuren, waar leerlingen extra uitleg en hulp kunnen krijgen.
  Wij zijn trots op ons Addidi programma - leerlingen uit de bovenbouw helpen leerlingen uit de onderbouw met leren en huiswerk maken.
  Ook hebben we een ondersteuningscoördinator, een zorgteam, een dyslexiecoördinator, hoogbegaafdheidsspecialisten, een anti-pestcoördinator en vertrouwenspersonen.

 • Wat doen jullie tegen pesten?

  Gelukkig wordt er bij ons op school weinig gepest! Als het toch gebeurt, hanteren wij een pestprotocol, gaan we in gesprek en wordt onze anti-pestcoördinator betrokken, zodat we met elkaar bespreken hoe het pesten gestopt kan worden.

 • Wat is BPS en wat heeft mijn kind eraan?

  BPS is de afkorting voor Begaafdheidsprofielschool. Sinds 2009 zijn we BPS-school.
  Wij hebben veel verstand van hoogbegaafdheid en we zijn begaan met onze (hoog) begaafde leerlingen. Sommige leerlingen hebben aangepaste begeleiding nodig, zowel op school als thuis. Er is binnen ons onderwijs veel mogelijk, flexibiliteit binnen en buiten ons lesprogramma. Onze hoogbegaafdheidsspecialisten denken daarbij altijd mee en samen proberen we zo goed mogelijk maatwerk te leveren.

 • Wat is Intermezzo 2.0 ?

  Voor jonge leerlingen hebben we een speciaal programma Intermezzo 2.0. Daarin besteden we extra aandacht aan vaardigheden, persoonlijke leerdoelen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Je leert ontdekken waar je goed in bent en leer je je zelfvertrouwen te versterken en daarmee ook je motivatie om te leren.

 • Wat zijn de schoolkosten/ hoeveel is de vrijwillige ouderbijdrage ?

  De vrijwillige ouderbijdrage per jaar is ongeveer 125 euro. Kosten voor reizen en eventueel Cambridge komen er extra bij; ouders krijgen per reis een brief met de vraag of zij de kosten willen betalen. In de Schoolgids is hierover meer informatie te vinden.

 • Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

  Dat is heel makkelijk - maak een afspraak voor een inschrijfgesprek via de volgende
  link: http://www.tinyurl.com/stgs-aanmelden

  De inschrijfdata voor schooljaar 2024-2025 zijn maandag 25 t/m donderdag 28 maart 2024.

 • Mag je ook met een HAVO/VWO-advies naar het Stedelijk?

  Als je een HAVO/VWO-advies hebt , word je uitgenodigd voor een gesprek. We bespreken dan de verwachtingen en de mogelijkheden. Je bent wel verplicht om je ook bij een school aan te melden waar havo-onderwijs aangeboden wordt.

 • Is er bij jullie loting?

  Nee, met een eenduidig VWO-advies zonder extra ondersteuning (arrangement) ben je altijd toelaatbaar.