Schoolkosten

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt de meeste kosten hiervoor voor haar rekening. Alle scholen ontvangen de bekostiging in een zogenaamde lumpsum. Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt.

Naast het reguliere aanbod aan lessen biedt het Stedelijk Gymnasium Schiedam ook activiteiten die een meerwaarde vormen in het onderwijs van de leerlingen. Extra activiteiten, zoals excursies, de sportdag e.d. worden niet door het ministerie vergoed. Ook krijgt de school geen geld voor computersoftware en het materiaal dat gebruikt wordt bij de practica.

De school kan hiervoor aan ouders een vrijwillige bijdrage vragen. Door middel van de ouderbijdrage betalen ouders mee aan een meerwaarde voor het onderwijs van hun kind.

De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze bijdrage betalen. Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating tot de school en de deelname aan het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert.

Ouders ontvangen ieder jaar een digitale factuur met daarbij het verzoek het gefactureerde bedrag te betalen.

Documenten

Verzekering schade, verlies en diefstal

De school is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van leerlingen. Wij bieden ouders/verzorgers de mogelijkheid om voor hun kind een kluisje te huren om hun waardevolle spullen te bewaren. De huurkosten voor het kluisje zijn onderdeel van de vrijwillige ouderbijdrage.

Voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van leerlingen kunnen ouders/verzorgers zich verzekeren, o.a. bij AON:

www.aononderwijs.nl/scholieren