Contact vanuit school

Contact vanuit school

Communicatiemiddelen

E-mail

E-mail is het belangrijkste instrument in onze communicatie naar en met ouders. Graag beschikken wij over de meest recente e‐mailadressen van ouders. Ouders hebben met een eigen inlogcode (die zij per brief ontvangen) toegang tot het leerlingvolgsysteem Somtoday.

Website

Naast e‐mail is onze website een belangrijke bron van informatie voor ouders en leerlingen. Op de website vindt u reglementen, regelingen, de jaaragenda, roosters en andere relevante zaken.

Ouderavonden

Jaarlijks zijn er voor ouders diverse ouderavonden. In het begin van het schooljaar is er voor elk leerjaar een algemene ouderavond waarbij de teamleider en de mentor belangrijke informatie over de gang van zaken in het betreffende leerjaar met ouders delen. Op deze avond wordt ook de reis voor de leerlingen in dat leerjaar nader toegelicht.

Later in het jaar vinden er mentorspreekavonden en zogenoemde tafeltjesavonden plaats. Op deze laatste avonden zijn ouders in de gelegenheid om individuele docenten persoonlijk te spreken. Ouders krijgen tevoren een uitnodiging voor de uiteenlopende avonden. Voor de tafeltjesavonden ontvangen ouders na inschrijving een bericht over tijdstip van de afspraak.

Pro Parentibus

Een aantal keer per jaar verspreiden wij een ouder nieuwbrief, de Pro Parentibus, deze wordt per e-mail verstuurd en is ook te vinden op de pagina Downloads.

Somtoday

Via Somtoday hebben ouders inzage in de persoonsgegevens van hun kind, de aanwezigheid en de cijfers. Zij kunnen zelf hun e-mailadres veranderen. Alle andere wijzigingen in naam-adres-woonplaats-gegevens dienen aan de administratie te worden doorgegeven.

Naar het Somtoday inlogportaal