Aanmelden voor inschrijving

Aanmelden voor inschrijving

Wat fijn dat je voor onze school kiest!

Inmiddels is de aanmeldperiode voor schooljaar 2022-2023 voorbij.

Ben je uitgeloot op de school van je eerste voorkeur? Of is er een andere reden waarom je nog niet ingeschreven staat?
Met een vwo-advies ben je bij ons van harte welkom!

Je kunt daarvoor het beste een mail sturen aan de teamleider, mevrouw Meerbach: s.meerbach@stgs.nl

Zij maakt dan een afspraak met jou en jouw ouders.

Op onze school schrijven wij de leerlingen altijd in tijdens een persoonlijk gesprek, dan kunnen we onze toekomstige leerlingen alvast een beetje beter leren kennen.

Wij heten alle leerlingen, die met enthousiasme kiezen voor gymnasiaal onderwijs van harte welkom. Leerlingen met een brede interesse, een leergierige houding en een gezonde portie werklust gaan bij ons een mooie schooltijd tegemoet. Voor deze grote groep leerlingen hebben wij een passend onderwijsaanbod.

Daarnaast zijn wij als school gespecialiseerd in het onderwijs aan een kleinere groep hoogbegaafde leerlingen. Maar om onze school met succes te doorlopen is het beslist niet noodzakelijk om hoogbegaafd te zijn.

Mocht u vragen hebben over de aanname, de aanmelding of het schooladvies van uw zoon of dochter dan kunt u contact opnemen met mevrouw Meerbach, teamleider van klas 1 en klas 2: s.meerbach@stgs.nl.

Aanmeldingsformulier 2022-2023

Cambridge Engels aanmeldingsformulier 2022-2023

Datums inschrijvingen:

Woensdag 9 maart 2022
13.00 - 17.00

Donderdag 10 maart 2022
15.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00

Vrijdag 11 maart 2022
15.00 - 17.00

Zaterdag 12 maart 2022
10.00 - 12.00

Woensdag 16 maart 2022 
14.00-17.00
 
Donderdag 17 maart 2022
10.00-12.00
 
Vrijdag 18 maart 2022
15.00-17.00

Meld je hier aan

Aanmeldingscriteria

Het advies van de basisschool is het belangrijkste criterium voor aanmelding. Daarbij geldt het volgende:

1. Leerlingen met een enkelvoudig VWO advies zijn rechtstreeks toelaatbaar. Ouders kunnen zich vanaf 1 februari 2022 HIER inschrijven voor een aanmeldgesprek en daarbij een eerste en tweede voorkeursdatum en tijdstip aangeven. Aanmeldgesprekken vinden plaats op woensdag 9 t/m zaterdag 12 maart 2022 en woensdag 16 t/m vrijdag 18 maart 2022.

Ouders ontvangen na inschrijving een definitieve uitnodiging. Zij downloaden voorafgaand aan het gesprek het aanmeldformulier van de site en nemen dit mee samen met het advies van de basisschool.

2. Leerlingen met een gemengd HAVO/VWO advies kunnen zich ook via deze pagina inschrijven voor een aanmeldgesprek. Wij gaan graag met deze leerlingen en hun ouders in gesprek om samen te onderzoeken of gymnasiaal onderwijs het meest passende onderwijs voor hen is. Naast de uitkomst van dit gesprek betrekken wij ook graag de uitslag van de later in het schooljaar af te leggen eindtoets in het basisonderwijs bij de aanname.

Naast aanmelding bij onze school is het voor deze leerlingen aan te bevelen zich ook bij een HAVO/VWO school aan te melden.

3. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs, gelden aanvullende regels, die we in een apart document hebben verwoord. Klik hier om het document te bekijken.