Aanmelden voor inschrijving

Aanmelden voor inschrijving

Wat fijn dat je voor onze school kiest!

Wij heten alle leerlingen, die met enthousiasme kiezen voor gymnasiaal onderwijs van harte welkom. Leerlingen met een brede interesse, een leergierige houding en een gezonde portie werklust gaan bij ons een mooie schooltijd tegemoet. Voor deze grote groep leerlingen hebben wij een passend onderwijsaanbod.

Daarnaast zijn wij als school gespecialiseerd in het onderwijs aan een kleinere groep hoogbegaafde leerlingen. Maar om onze school met succes te doorlopen is het beslist niet noodzakelijk om hoogbegaafd te zijn.

Met een vwo-advies ben je bij ons van harte welkom!

Op onze school schrijven wij de leerlingen altijd in tijdens een persoonlijk gesprek, dan kunnen we onze toekomstige leerlingen alvast een beetje beter leren kennen. De inschrijfweek is van 25 t/m 28 maart 2024.

Vanaf 1 februari 2024 kunt u uw zoon of dochter via deze website bij ons inschrijven voor een aanmeldgesprek voor het schooljaar 2024-2025.

Mocht u vragen hebben over de aanmelding of de aanname in verband met het schooladvies van uw kind, dan kunt u een mail sturen naar info@stgs.nl

Datums inschrijvingen:

25 t/m 28 maart 2024

Wij kijken er al naar uit om je te leren kennen!

Ouders kunnen zich vanaf 1 februari 2024 HIER inschrijven voor een aanmeldgesprek en daarbij een eerste en tweede voorkeursdatum en tijdstip aangeven. Aanmeldgesprekken vinden plaats op maandag 25 t/m donderdag 28 maart 2024.

Klik hier om het aanmeldformulier downloaden.

 

Aanmeldingscriteria

Het advies van de basisschool is het belangrijkste criterium voor aanmelding. Daarbij geldt het volgende:

1. Leerlingen met een enkelvoudig VWO advies zijn rechtstreeks toelaatbaar. Ouders kunnen zich vanaf 1 februari 2024 HIER inschrijven voor een aanmeldgesprek en daarbij een eerste en tweede voorkeursdatum en tijdstip aangeven. Aanmeldgesprekken vinden plaats op maandag 25 t/m donderdag 28 maart 2024.

Ouders ontvangen na inschrijving een definitieve uitnodiging. Zij downloaden voorafgaand aan het gesprek het aanmeldformulier van de site en nemen dit mee samen met het advies van de basisschool.

2. Leerlingen met een HAVO/VWO advies kunnen zich ook via deze pagina inschrijven voor een aanmeldgesprek. Wij gaan graag met deze leerlingen en hun ouders in gesprek om samen te onderzoeken of gymnasiaal onderwijs het meest passende onderwijs voor hen is. Naast de uitkomst van dit gesprek betrekken wij ook graag de uitslag van de later in het schooljaar af te leggen eindtoets in het basisonderwijs bij de aanname.

Naast aanmelding bij onze school is het voor deze leerlingen aan te bevelen zich ook bij een HAVO/VWO school aan te melden.

3. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs, gelden aanvullende regels, die we in een apart document hebben verwoord. Klik hier om het document te bekijken: AANMELDING LEERLINGEN MET EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 2024 -2025