Intermezzo

Intermezzo

Intermezzo 2.0:

Onze school is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool met bijzondere expertise op het gebied van de begeleiding van meer en hoogbegaafde leerlingen.

Voor jonge leerlingen die cognitief klaar zijn met de basisschool, maar sociaal-emotioneel of qua vaardigheden nog ondersteuning nodig hebben, hebben we een speciaal programma: Intermezzo 2.0

Binnen dit programma gaan leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn, versterken ze hun zelfvertrouwen en verleggen ze hun grenzen. We besteden dan extra aandacht aan vaardigheden, leerdoelen (persoonlijke doelen en groepsdoelen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Meer informatie is te vinden in deze folder.

Aanmelden voor Intermezzo 2.0

Afspraken geldend voor Intermezzo

Procedure voor leerlingen binnen de regio Schiedam Vlaardingen Maassluis
De basisschool meldt de leerling aan bij Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (SWV NWN) voor ondersteuning met een zorgaanmeldformulier. SWV NWN beoordeelt het dossier en geeft een voorlopig ondersteuningsadvies. Bij twijfel of Intermezzo passend zou zijn, vindt er overleg plaats met Vakgroep HB (basisonderwijs) en/of Stedelijk Gymnasium. De adviescommissie met daarin deskundigen uit het voortgezet onderwijs en de basisschool geven een definitief ondersteuningsadvies.
Met het ondersteuningsadvies en schooladvies kan de leerling aangemeld worden bij het Stedelijk Gymnasium. Na aanmelding start het intakeproces van school.
In sommige gevallen kan het zijn dat school tijdens de intake ziet dat Intermezzo toch niet de passende ondersteuning voor de leerling is.

Het Stedelijk Gymnasium licht toe wat de redenen zijn en onderbouwt welke ondersteuning beter passend is en doet een voorstel voor een school waar de gewenste ondersteuning geboden kan worden.
In dergelijke situaties zal het ondersteuningsadvies alsnog worden aangepast. Dit gebeurt altijd in overleg met SWV NWN. 

Wanneer ouders een leerling zonder ondersteuningsadvies aanmelden voor Intermezzo neemt het Stedelijk Gymnasium Schiedam contact op met de basisschool en bespreekt met de ouders dat de aanvraag daarvan via de overstapprocedure BAO-VO van SWV NWN loopt.

Procedure voor leerlingen buiten de regio Schiedam Vlaardingen Maassluis
Wanneer ouders een leerling van buiten de regio aanmelden voor Intermezzo bij Het Stedelijk Gymnasium Schiedam start de school de eigen aanmeldprocedure. Het Stedelijk Gymnasium Schiedam beoordeelt of er plaatsingsmogelijkheden binnen Intermezzo zijn en of de ondersteuning passend is. Als er extra bekostiging nodig is, maakt het Stedelijk Gymnasium Schiedam in principe zelf bekostigingsafspraken met het samenwerkingsverband van de plaats/regio waarin de leerling woont en naar school gaat.