Intermezzo

Intermezzo

Intermezzo 2.0:

Onze school is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool met bijzondere expertise op het gebied van de begeleiding van meer en hoogbegaafde leerlingen.

Voor jonge leerlingen die cognitief klaar zijn met de basisschool, maar sociaal-emotioneel of qua vaardigheden nog ondersteuning nodig hebben, hebben we een speciaal programma: Intermezzo 2.0

Binnen dit programma gaan leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn, versterken ze hun zelfvertrouwen en verleggen ze hun grenzen. We besteden dan extra aandacht aan vaardigheden, leerdoelen (persoonlijke doelen en groepsdoelen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Meer informatie is te vinden in deze folder.

Aanmelden voor Intermezzo 2.0

Voor deelname aan het Intermezzoprogramma, neem contact op met ons. Wij nemen graag tijd voor een kennismakingsgesprek. Informatie over Intermezzo 2.0 kan worden gevraagd bij mw. Meerbach of bij haar afwezigheid mw. Gelsema. U kunt een mail sturen naar info@stgs.nl