Intermezzo

Intermezzo

Intermezzo: een tussenjaar

Vanaf schooljaar 2019 -2020 is het Stedelijk Gymnasium Schiedam met  ‘Intermezzo’ gestart, een tussenjaar voor leerlingen die cognitief klaar zijn met de basisschool, maar sociaal-emotioneel of qua vaardigheden nog niet klaar zijn voor het vwo.

In Intermezzo volg je diverse vakken, waarbij de leerstof geen doel op zich is, maar een middel om te werken aan belangrijke vaardigheden, zoals executieve functies, automatiseren, omgaan met huiswerk, omgaan met uitdagingen, zelfvertrouwen, weerbaarheid en zelfredzaamheid.

Meer informatie is te vinden in de folder en in het document kenmerken Intermezzo-leerling.

Aanmelden voor Intermezzo

Voor deelname aan het Intermezzo geldt een speciale aanmeldprocedure. Wij nemen graag tijd voor een kennismakingsgesprek. Informatie over Intermezzo kan worden gevraagd bij Susanne Meerbach (s.meerbach@stgs.nl). 

Via deze link of onderaan te pagina is het aanmeldformulier te downloaden. In combinatie met de aanvullende documenten kan dit per e-mail worden gestuurd naar s.meerbach@stgs.nl. Het formulier kan ook per post naar school worden gestuurd t.a.v. Susanne Meerbach.

De deadline voor aanmelden: zondag 6 maart 2022.

Na deze deadline zullen de intakegesprekken worden ingepland. Uiterlijk op maandag 4 april 2022 zal een bericht over de toelating worden verzonden.

N.B. De leerling moet ook worden aangemeld voor een reguliere brugklas in afwachting van de intake.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via s.meerbach@stgs.nl

Documenten bij aanmelding:

  • Volledig ingevuld aanmeldformulier
  • Overdrachtsdocument van basisschool
  • Schriftelijk advies intern begeleider / Bovenbestuurlijke plusklasbegeleider / basisschool
  • Resultaten eindtoets (later aanleveren)
    • Wij adviseren om de leerling te laten deelnemen aan de eindtoets van groep 8

Aanbevolen documenten bij aanmelding:

  • Intelligentieonderzoek