Extra activiteiten

Extra activiteiten

Kies je activiteit

Het kunnen kiezen, de spannende uitdaging van een wedstrijd, met eigen ogen een andere stad of een ander land zien tijdens een excursie, de diepte in duiken tijdens de les en je eigen tempo volgen: het zijn allemaal aspecten van wat wij verrijking noemen. Dat kan op allerlei manieren.

Project Plus

Leerlingen die meer kunnen dan het reguliere programma kunnen deelnemen aan Project Plus. Deze leerlingen kunnen aan een eigen project werken en mogen daar in overleg lessen voor missen. Soms volstaat het om een leerling extra aandacht te geven om hem de motivatie voor school te laten behouden.

A-kaart

Daarnaast bieden we autonome leerlingen de mogelijkheid van een A(ltius)-kaart. Zij kunnen, afhankelijk van studieattitude in en buiten lessen, planvaardigheden en cijferbeeld, in aanmerking komen voor vrijstelling van lessen. De leerling geeft daarbij wel aan op welke wijze hij de vrijgekomen tijd gaat invullen; dat kan zowel binnen- als buitenschools.

Versterkt taalonderwijs en internationale certificaten

Een goede beheersing van de moderne vreemde talen opent wereldwijd deuren. De lessen Engels, Frans en Duits geven we op basis van het principe van doeltaal is voertaal. Daarbij wordt uitgegaan van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK).

Voor leerlingen die een hoger niveau aankunnen, bieden we bij alle moderne vreemde talen de mogelijkheid om een internationaal erkend certificaat te behalen. Bij Engels worden leerlingen voorbereid op Cambridge examens, bij Frans op DELF – scolaire examens en bij Duits op Goethe -examens. Daarbij zijn certificaten op verschillende niveaus te behalen. Met deze certificaten vergroten leerlingen hun mogelijkheden om te werken of studeren in het buitenland. Bovendien kunnen ze met deze certificaten al een deel van het schoolexamen afsluiten.

Areus Bèta (science team)

Het Science Team is een groep leerlingen, die onder begeleiding van docenten in de bèta -vakken aan uiteenlopende vakoverstijgende projecten vorm geeft en daarbij ook aan diverse wedstrijden deelneemt.

Olympiades

Leerlingen worden bij ons op school gestimuleerd om aan uiteenlopende Olympiades deel te nemen. Deze nationale en internationale scholierenwedstrijden zijn er voor verschillende vakken: aardrijkskunde, biologie, filosofie, Latijn en Grieks, natuurkunde, biologie, scheikunde, Duits en wiskunde.

De afgelopen jaren hebben diverse leerlingen deelgenomen aan finales van deze Olympiades en daarbij ook diverse prijzen behaald, ook internationaal. Bij de Olympiades voor Latijn en Grieks behaalden leerlingen van onze school de afgelopen jaren diverse keren de eerste plaats.

LAPP-Top, Pre-University College, TU-Delft en Junior Med School

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen bij de Universiteit van Leiden verbredingsprogramma’s volgen. Ze kunnen een keuze maken uit programma’s van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft of de Rijksuniversiteit Leiden en op deze manier kennis maken met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.