Informatie over de chromebook, en met name de reden voor het van school uit geregelde beheer ervan.

Het gebruik van een eigen laptop in de les is, gelet op de specifieke software en licenties voor het digitale onderwijs die op school gebruikt worden, in steeds mindere mate goed te organiseren. Niet alle software draait nu eenmaal op elk platform en ook zien wij een toenemende groei in software die wij slechts binnen een afgeschermde cloud omgeving kunnen aanbieden.

Ook nu uw kind weer naar school gaat merken we een een grote toestroom van leerlingen die met een eigen device naar school komen wat dit verder bevestigd; Zij merken dat zij niet bij alle applicaties kunnen omdat de laptop niet in het schooldomein is opgenomen ofwel omdat de applicaties niet op hun laptop zijn geïnstalleerd. Dit is dan nog los van zaken als vergeten voedingen, niet bijgewerkte software of geen idee hebben over hoe het apparaat werkt om mee te beginnen.

We hebben slechts de beschikking over één ICT medewerker die deze problemen kan oplossen en zijn werkzaamheden staan niet toe dat hij zich alleen met deze problematiek kan bezig houden.

Docenten zijn uiteraard welwillend en helpen hun leerlingen graag verder. Zij zijn hierdoor echter een, naar onze mening, te groot deel van hun les kwijt aan probleemoplossing wat ten koste gaat van datgene waar wij ons mee bezig willen houden: Onderwijs.

Ook is het toezicht op leerlingen met een eigen apparaat een stuk moeilijker: Wij kunnen van onze docenten niet verwachten dat zij de hele les achter elke leerling blijven staan om te zien wat deze op het scherm allemaal uitspookt.

Vandaar dat gekozen is voor één, door ons beheerd device. De door ons gekozen samenwerking met The Rent Company en Cloudwise geeft onze docenten de mogelijkheid om wel met hun les bezig te zijn:

  • Elk apparaat is gelijk en docenten zijn bekend met de daardoor beperkte hoeveelheid te gebruiken applicaties.
  • Docenten kunnen tijdens hun les volgen wat de leerlingen doen op hun scherm en zaken op de schermen van de leerlingen laten zien.
  • Is er iets mis met het apparaat dan kan er direct bij de receptie een leenexemplaar worden opgehaald dat de leerling kan gebruiken totdat het eigen apparaat gerepareerd is.
  • Deze apparaten zijn speciaal voor het onderwijs en kunnen een stootje hebben.

We hebben in samenwerking met The Rent Company voor een laptop gekozen die qua prijs voor iedereen bereikbaar is. Alternatieven kwamen duurder uit of waren qua mogelijkheden en robuustheid minder geschikt voor ons onderwijs.

Het meenemen van een eigen laptop zullen we, ondanks dat wij adviseren om toch vooral mee te doen in het chromebooktraject, uiteraard niet verbieden. Dit is vanzelfsprekend, zoals alle meegebrachte zaken, voor eigen risico (schade, hardware en softwareproblemen).

Waar mogelijk ondersteunen wij uw kind ook in die gevallen op zowel hard- als software gebied; Gezien onze beperkte middelen is dit wel afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment. Als het wel of niet functioneren van het eigen, of onbeheerde apparaat de oorzaak is van lessen missen of niet opletten in de klas dan kunnen wij hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

U kent uw eigen kind uiteraard het best en als u ervan overtuigd bent dat het niet nodig of wenselijk is dat docenten kunnen controleren of uw kind zich wel met de les bezig houdt, dan kan het beheer vanuit school uiteraard permanent uitgezet worden. U kunt hiervoor contact opnemen met school.