Corona/Covid-19 Nieuws

Corona/Covid-19 Nieuws

Namens de stichtingsdirecteur de volgende brief die ook naar alle bekende e-mailadressen gestuurd is:

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Vanmiddag is door de landelijke overheid besloten dat vanwege het Coronavirus alle scholen in ieder geval tot en met 6 april gesloten zullen zijn. Een noodzakelijke maatregel in een unieke situatie.

Ook voor onze scholen een heel bijzondere situatie die op veel terreinen om oplossingen vraagt. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

Voor morgen betekent het:

  • Leerlingen kunnen volgens een nog door de school toe te zenden schema morgen noodzakelijke schoolspullen komen ophalen.
    • Wellicht ten overvloede: alle leerlingen die gezondheidsklachten hebben, ook al zijn het lichte klachten moeten thuis blijven. We gaan de komende dagen onderwijs-op-afstand proberen te organiseren; ook hiervoor volgt nadere informatie vanuit de school van uw kind.
  • In de komende dagen zullen de scholen iedereen nader informeren, bijvoorbeeld over de manier waarop de studievoortgang zal worden georganiseerd en de examenleerlingen worden ondersteund in hun examentraject.

Wij realiseren ons dat er bij u/jullie veel vragen zullen zijn. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de administratie van uw school, maar wij zullen u in ieder geval morgen maar ook daarna nog verder informeren.

Voor onze examenleerlingen: maandag volg je in ieder geval geen onderwijs. In de komende dagen worden jullie hierover verder ge?nformeerd. Blijf je goed voorbereiden op de schoolexamens, want ze kunnen elk moment toch van start gaan.

Met vriendelijke groet,

Wim Kokx

College van Bestuur OSVS

Corona/Covid-19 Nieuws

Meer nieuws