Medezeggenschapsraad
stgs_placeholder.jpg

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten 5 personeelsleden, 3 ouders en 2 leerlingen. Zij bestuderen ongeveer zes keer per jaar alle veranderingen en ontwikkelingen binnen de school. In sommige gevallen mogen zij deze alleen van advies voorzien, in sommige gevallen moet de MR toestemming geven voor de verandering. De ouders hebben hierover contact met andere ouders in de oudervergadering, de leerlingen hebben contact met andere leerlingen in de leerlingenraad. U kunt contact op nemen met de MR via mr@stgs.nl.
 

Samenstelling MR:

Namens het personeel:

  • dhr. J. Nelk
  • mevr. H. Franken
  • mevr. W. Raffin
  • dhr. F. van Dishoeck
  • dhr. M. Poot
 
Namens de ouders:
  • mevr. E. Harreman (voorzitter)
  • mevr.W. Renzen
  • dhr. E. de Koster
 
Namens de leerlingen:
  • Vincent Ligtenberg
  • Mark Janssen