Corona Update en FAQ

Corona Update en FAQ

De afgelopen dagen is er door de verdere verspreiding van het coronavirus een bijzondere en onwerkelijke situatie ontstaan. Het STGS is zich er van bewust, net als alle andere scholen in Nederland, van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers. Wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus.

Er zijn op dit moment geen besmettingen met het coronavirus bij leerlingen of medewerkers bekend.


Alle leerlingen, ouders en medewerkers worden per mail op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de school.
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Hieronder behandelen we de veelgestelde vragen.

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?
Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school open te houden. Dit komt omdat onderwijspersoneel en kinderen preventief thuis of ziek zijn, en ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken. Volgens het kabinet vraagt dat nu om duidelijke keuzes.

Daarom is er in overleg met de onderwijssector en de kinderopvang besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met uitzondering van de kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn. Voor die kinderen is er opvang op school en het kinderdagverblijf, zodat ouders kunnen blijven werken.

De scholen zijn dus 3 weken dicht. Wat gaat er in deze 3 weken gebeuren?
Wij gaan er voor zorgdragen dat er onderwijs op afstand georganiseerd wordt. Vanaf woensdag 18 maart zullen we daarmee starten. Alle ouders, leerlingen docenten zijn genformeerd hierover genformeerd.

Gaan de toetsen wel door?
Met betrekking tot de toetsen en toetsweken volgen we de richtlijnen van het ministerie.
Alle gemaakte afspraken voor het inhalen van toetsen en het schoolexamendossier worden opgeschort.. Dit betekent dat de geplande schriftelijke en mondelinge toetsen voorlopig dus geen doorgang kunnen vinden. Zodra die situatie verandert, volgt er nieuwe informatie. Dit geldt voor alle leerjaren.

Voor de examenleerlingen geldt dat nadere informatie over de laatste toetsen volgt, nadat hier meer duidelijkheid komt vanuit het ministerie. We vragen de leerlingen hun kennis van de verschillende vakken te onderhouden, zodat we ze snel kunnen oproepen, mocht toetsen weer mogelijk zijn.

Moet ik mijn kind ziek melden?
Nee, dat hoeft niet. Er is geen fysiek onderwijs.

Tot wanneer gelden de nieuwe maatregelen?
De maatregelen gelden van 16 maart tot en met 6 april.

Mogen schoolexamens wel doorgaan?
Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot 6 april. Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan.

Is school telefonisch bereikbaar?
Nee, ondanks dat er mogelijk wel personeel in school aanwezig is, kunt u ons telefonisch niet bereiken. U kunt een bericht sturen naar 'info@stgs.nl' ofwel direct naar een docent of teamleider als dat nodig is.

Ik wil mijn kind aanmelden, hoe werkt dat nu?
Normaal doen wij dat heel graag in een persoonlijk gesprek maar gezien deze ontwikkelingen moeten wij de inschrijfprocedure dit jaar helaas anders organiseren dan wij gewend zijn.

Hier kunt u meer lezen over de gewijzigde procedure: 'Aanmelden en Corona'.

Als u nog vragen heeft kunt u altijd een bericht sturen naar aanmelden@stgs.nl ; Wij helpen u graag verder.

Corona Update en FAQ

Meer nieuws