Aanmelden en Corona

Aanmelden en Corona

Beste ouders/verzorgers van onze toekomstige brugklassers,

Wat fijn dat u en uw kind voor onze school gekozen hebben! Bedankt voor het vertrouwen en gefeliciteerd met de keuze.

Op onze school schrijven wij de leerlingen altijd in tijdens een persoonlijk gesprek. Gezien de recente ontwikkelingen en naar aanleiding van de laatste richtlijnen van de overheid rondom het coronavirus moeten wij de inschrijfprocedure dit jaar helaas anders organiseren dan wij gewend zijn.

Dat betekent dat de aanmeldgesprekken die voor deze week gepland staan niet in school plaats zullen vinden.

We vragen u dan ook om het aanmeldingsformulier en eventueel Cambridge formulier digitaal of met de hand in te vullen en te ondertekenen en samen met de documenten die u mee zou nemen naar het gesprek (adviesblad basisschool, aanmeldcode) in te scannen en te mailen naar aanmelden@stgs.nl. Wilt u er dan op letten dat het formulier is ondertekend?

Als het digitaal inleveren voor u niet mogelijk is, kunnen de formulieren tot en met vrijdag 20 maart 16.00 uur in de brievenbus van school gedaan worden.

Ook willen wij u vragen om het formulier dat we tijdens ons intakegesprek zouden doornemen samen met uw zoon of dochter in te vullen. Zo krijgen wij waardevolle extra informatie en leren wij onze toekomstige leerlingen al een beetje beter kennen.

In de loop van de week van 23 maart ontvangt u informatie over de verdere procedure, handige informatie over de school, de kennismaking voor de zomervakantie en wat verder van belang is om te weten over de periode tot de start van het nieuwe schooljaar.

Natuurlijk hebben wij er al heel veel zin in om uw zoon of dochter een mooie schooltijd te bezorgen.

Bij vragen, aarzelt u niet om contact met mij op te nemen: s.meerbach@stgs.nl

Hartelijke groet,
Susanne Meerbach, teamleider leerjaar 1+2

Hieronder de bestanden. Als u op de verwijzingen klikt, kunt u de bestanden downloaden.


Aanmelden en Corona

Meer nieuws