Ziek, Absent, Verlof
informatieavondbanner.jpg

Ziek, Absent, Verlof

Ziekte en absentie

Is uw zoon of dochter ziek of om een andere reden afwezig? Geef dat vóór 8.15 uur per telefoon door aan de receptie. Als de leerling weer hersteld is, levert hij/zij bij de receptie een door de ouders ondertekend hersteld document in. Dit document is via deze LINK te downloaden. 

 

Verlof

Op grond van de leerplichtwet is verlof buiten de schoolvakantie niet mogelijk. Verlof om dwingende redenen kan worden aangevraagd bij de teamleider. Het aanvraagformulier kunt u via deze LINK downloaden.