Schade, verlies of diefstal
stgs_placeholder.jpg

Schade, verlies of diefstal

De school is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van leerlingen. Wij bieden ouders/verzorgers de mogelijkheid om voor hun kind een kluisje te huren om hun waardevolle spullen te bewaren. De huurkosten voor het kluisje zijn onderdeel van de vrijwillige ouderbijdrage.
 
Voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van leerlingen kunnen ouders/verzorgers zich verzekeren onder andere bij AON. www.aononderwijs.nl/scholieren.