Wiskunde op het schoolplein...

Wiskunde op het schoolplein...

Misschien zijn jullie langs het assenstelsel gelopen ? van de week kregen leerlingen uit de brugklas wiskunde op het schoolplein. De les ging over rekenen met negatieve getallen en het assenstelsel. De leerlingen mochten elk een co?rdinaat kiezen, bijvoorbeeld (2, -3) was linkerhand met 2 vingers omhoog en rechterhand met 3 vingers naar beneden. Daarna moesten ze hun positie zoeken in het assenstelsel. Toen iedereen stond werden er opdrachtjes gedaan zoals: steek je hand op als je x-co?rdinaat + je y-co?rdinaat gelijk is aan 0 en doe allemaal de x-co?rdinaat + 2 en de y-co?rdinaat -1 en ga naar je nieuwe positie. Erg leuk!
?
Susanne Meerbach
Wiskunde op het schoolplein...

Meer nieuws