Masterclass Renaissance: het pausdom

Masterclass Renaissance: het pausdom

In het tweede deel van de Renaissance masterclass schetste Manja Aalderink de geschiedenis van het pausdom, om daarna te focussen op een van de opmerkelijkste 'plaatsvervangers van Christus op aarde': paus Alexander VI (1492-1503), mogelijk beter bekend onder zijn oorspronkelijke naam Rodrigo Borgia (wellicht ook bekend van de populaire tv-serie The Borgias). Aan de hand van verschillende schriftelijke bronnen uit die tijd probeerden de deelnemers antwoord te geven op de vraag: 'Alexander VI: maffioso of maecenas?'. Na een kritische bespreking van de bronnen, die meer negatief dan positief waren (zij het niet allemaal even betrouwbaar), wierpen we een blik op de muren van de Borgia Appartementen, nu deel van de Vaticaanse Musea. In het portret van de heilige maagd Maria herkenden we nota bene het gezicht van n van Alexanders minnaressen! De vraag maffioso of maecenas werd door de deelnemers aan de masterclass uiteindelijk unaniem beantwoord met: maffioso!
Via deze LINK kun je de presentatie van Manja bekijken/downloaden.
Simon Slijkhuis
Masterclass Renaissance: het pausdom

Meer nieuws