Leerlingenraad
stgs_placeholder.jpg

Leerlingenraad

Wij vinden het daarbij belangrijk dat leerlingen meedenken en inspraak hebben bij diverse aangelegenheden, die hen rechtstreeks raken. Daartoe worden jaarlijks per klas verkiezingen georganiseerd om te bepalen wie uit de klas als vertegenwoordiger in de leerlingenraad zitting neemt. De raad kiest uit haar midden een voorzitter, vice‐voorzitter en secretaris. Periodiek overlegt de leerlingen- raad met de rector.