Begeleiding
stgs-sub banners16.jpg

Begeleiding

Goed onderwijs betekent dat wij vanzelfsprekend vakinhoudelijk op hoog niveau en up-to-date lessen verzorgen. Maar het betekent ook dat wij voor de leerlingen een breed aanbod hebben om hen daarin te ondersteunen en begeleiden.
 

Vakdocent

Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen te laten leren. De vakdocent is degene die vakinhoudelijke ondersteuning biedt en sturing geeft aan het leerproces van leerlingen. Vanzelfsprekend allereerst in de vaklessen, maar ook daarbuiten. In b(egeleidings)uren, met name in de benedenbouw, kan de leerling zijn individuele vragen stellen. De vakdocent kan ook groepsgewijs aan leerlingen ondersteuning bieden door onderdelen van de stof nogmaals in deze uren aan te bieden. De B-uren worden dagelijks, behalve dinsdag, aan het begin van de dag geprogrammeerd.


Mentor

Alle leerlingen hebben een mentor. Daarbij streven we ernaar dat de mentor lesgeeft aan de leerling. Voor ondersteuning en begeleiding is, naast de vakdocent, deze mentor cruciaal. Voor elke leerling zijn in het rooster mentoruren opgenomen. In deze uren begeleidt de mentor de leerlingen om steeds studievaardiger te worden en bewaakt hij de studie-resultaten van de leerlingen.
Ook het respectvol met elkaar omgaan in een lesgroep, het verstandig gebruiken van sociale media komen aan de orde. Daarnaast is de mentor degene die ook de sociaal emotionele begeleiding van leerlingen voor zijn rekening neemt. Daarbij gaat het met name om het welbevinden van de leerling in de lesgroepen, op school en voor zover het school raakt, natuurlijk ook thuis. Waar er sprake is van pestgedrag binnen of rondom school, neemt de mentor zijn verantwoordelijkheid om dit te bespreken en te beëindigen.
 

Teamleider

Als de problematiek van de leerling de kunde of kennis van de mentor overstijgt, komt de teamleider in beeld. De teamleider is degene vanuit de schoolleiding die voor telkens twee leerjaren (leerjaar 1 en 2, leerjaar 3 en 4, leerjaar 5 en 6) alle leerlingzaken coördineert. Hij zal in de meeste gevallen niet zelf de ondersteuning of begeleiding verzorgen. Hij kan wel in overleg met leerling en ouders samen bepalen bij welke hulp de leerling nu het meest gebaat is.
De teamleider is ook degene die aan de docenten in deze leerjaren leiding geeft. Samen met deze docenten waarborgt hij een evenwichtig les- en toetsprogramma en een aantrekkelijk buitenlesprogramma.
 

Decaan

Leerlingen staan in de loop der jaren voor belangrijke keuzes. Dat begint aan het einde van het derde leerjaar als zij een keuze moeten maken tussen de maatschappij‐ en natuurstroom. In klas 3 leggen alle leerlingen een profielkeuze onderzoek af (AOB toets). Vervolgens maken zij aan het einde van klas 4 een keuze voor één van de vier profielen:
 
  • Cultuur en maatschappij (CM)
  • Economie en maatschappij (EM)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Techniek (NT)
 
In klas 5 en 6 begeleidt de decaan de leerlingen bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Zij organiseert beroepenvoorlichtingsavonden in samenwerking met vervolgopleidingen en met beroepsbeoefenaren waarbij ouders en oud-leerlingen ingeschakeld worden.
 

Coördinator ondersteuning en begeleiding

Veel scholen kennen een zorgcoördinator. Dat is degene die binnen school alle mogelijke vormen van interne en externe hulpverlening regelt. De COB binnen onze school heeft deze taak ook, maar haar inzet is breder dan alleen voor zorgleerlingen. Zij is op basis van haar opleiding tot specialist in gifted education ook de coördinator voor de diverse programma's voor hoogbegaafde leerlingen.
Om invulling te geven aan passend onderwijs is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin is vastgesteld welke ondersteuning de school kan bieden.

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren en statistieken bij te houden.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kunt cookies ook niet accepteren.