Vertrouwenspersonen
stgs_placeholder.jpg

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen zijn er in de eerste plaats om te luisteren als leerlingen problemen ervaren of met belangrijke zaken zitten waarin ze graag iemand in vertrouwen willen nemen. Daarbij kunnen zij samen met leerlingen zoeken naar oplossingen of advies geven voor verdere hulp. Bij seksuele intimidatie of klachten van andere aard kunnen zij ook doorverwijzen naar klachtencommissies. De inhoud van de gesprekken tussen leerlingen en de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk.
 
De vertrouwenspersonen op onze school zijn: