School en schoolcultuur
stgs_placeholder.jpg

School en schoolcultuur

Het Stedelijk Gymnasium Schiedam maakt onderdeel uit van de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam, OSVS. In deze stichting zijn alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen ondergebracht. OSVS vormt daarmee het bevoegd gezag. De heer drs. W. Kokx is de directeur-bestuurder van OSVS en daarmee eindverantwoordelijke voor het Stedelijk Gymnasium.
 
De directeur-bestuurder heeft de algehele leiding van de school toevertrouwd aan de rector, de heer drs. B.C.B.M. Hamans. Hij behartigt de portefeuilles onderwijs, zorg, personeel en externe contacten. De rector wordt in de schoolleiding bijgestaan door de conrector en plaatsvervangend rector, de heer drs. L.M.A. van Velzen. Hij behartigt de portefeuilles financiën, pr, beheer en ict.
 
Kenmerkend voor de school is de teamgerichte organisatiestructuur. Het onderwijsproces is geconcentreerd in teams rondom leerlingen in afzonderlijke leerjaren. Aan het hoofd van een team staat een teamleider. Zij coördineren de leerlingzaken en geven rechtstreeks leiding aan het onderwijsgevend personeel.
 
De drie teamleiders vormen samen met de rector en de conrector het management van de school. De conrector geeft leiding aan het onderwijsondersteunend personeel. Het Stedelijk Gymnasium is een openbare school. Op een openbare school is iedere leerling en iedere mede- werker welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij leren leerlingen respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Wij maken actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, we dragen bij aan integratie en stimuleren democratisch burgerschap.
 
In het openbaar onderwijs leren leerlingen van en met elkaar, door het actief verkennen van uiteenlopende culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Wij leren leerlingen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en wij leren hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als leerlingen weten wat anderen beweegt, kunnen zij beter met elkaar samenleven. In de ontmoeting met anderen leren leerlingen. Ons onderwijs is daarmee ook geen individueel onderwijs, maar vindt plaats in onze pluriforme gemeenschap op school.