Bevorderingsbeleid 19-20
stgs_placeholder.jpg

Bevorderingsbeleid 19-20


(klik hier om een pdf versie te downloaden van deze informatie)

Aanpassing bevorderingsbeleid 2019 -2020

Door de huidige omstandigheden heeft het Stedelijk Gymnasium Schiedam, net als alle VO-scholen, het onderwijsprogramma, de onderwijstijd en het toetsrooster moeten aanpassen. Dit heeft
gevolgen voor de manier waarop we aan het eind van het schooljaar de bevorderingsbesluiten zullen nemen.


Aanvullingen in het bevorderingsbeleid
In de Schoolgids 2019 -2020 (vastgesteld beleid) staat het bevorderingsbeleid c.q. de bevorderingsnormen algemeen en specifiek per leerjaar beschreven (p 38 – 41). Kern van het bevorderingsbeleid is, dat de bevordering naar een hoger leerjaar plaatsvindt op basis van
eindrapportcijfers van de betrokken leerling. De bevorderingsnormen, zoals gesteld in de Schoolgids 2019 -2020 blijven gehandhaafd.

De Schoolgids kunt u downloaden door hier te klikken, of door te kijken op de website bij de downloads.

1. Aanvulling bij de bevorderingsnormen algemeen:
De bevordering geschiedt op basis van de eindcijfers van de betrokken leerling; deze komen tot stand door het voortschrijdend gemiddelde van cijfers (summatieve toetsen) én op basis van formatieve evaluatie c.q. toetsing.
Daarmee wordt de bevordering niet alleen op cijfers gebaseerd, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling, de getoonde inzet en participatie van de leerling, d.w.z. we kijken naar de cijfers én de ontwikkeling.

Mede op basis van de formatieve evaluatie c.q. toetsing is duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden de leerling kan worden bevorderd naar een volgend leerjaar. Als een leerling begin juni niet volgens de bevorderingsnormen naar een volgend leerjaar kan doorstromen,
wordt in een plan van aanpak vastgelegd welke hiaten de leerling de laatste weken van het schooljaar nog gaat wegwerken. Bij de overgangsvergadering wordt vastgesteld of de leerling voldoende aan zijn plan van aanpak heeft gewerkt om bevorderd te kunnen worden naar het volgende leerjaar.


2. Toevoeging bij bevorderingsnormen klas 4
Voor de bevordering maken profieladviezen deel uit van de besluitvorming voor de bevordering, d.w.z. als een leerling uit klas 4 niet voldoet aan de bevorderingsnormen voor het gekozen profiel, kan hij/zij niet in dat profiel naar klas 5 worden bevorderd.
Als het mogelijk is, zal een leerling uit klas 4 door middel van een andere profielkeuze bevorderd worden naar het volgende leerjaar; dit is afhankelijk van de gekozen vakken, de gemaakte afspraken in het plan van aanpak, of de leerling voldoende heeft gewerkt om bevorderd te worden en de behaalde resultaten als basis voor succesvol doorgaan in het te volgen profiel.

 

Op 19 mei 2020 heeft de MR ingestemd met deze aanpassingen in het bevorderingsbeleid.

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren en statistieken bij te houden.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kunt cookies ook niet accepteren.