90 minuten rooster
90minuten.jpg

90 minuten rooster

Yelle Tanesha vindt het 90-minutenrooster waarmee op het Stedelijk Gymnasium Schiedam wordt gewerkt, een groot voordeel. "Je hebt maximaal vier lessen per dag waardoor er meer tijd is voor diepgang en concentratie. Er is meer individuele aandacht en je leert beter plannen en je eigen tijd indelen."
 
"En buiten het rooster om kan je op onze school meedoen aan allerlei extra's zoals olympiades" vertelt Yelle die de landelijke junior Biologie Olympiade won 2015 en in 2017 de olympiades Grieks en Latijn.