Inspraak
stgs-sub banners16.jpg

Inspraak

Het Stedelijk Gymnasium Schiedam telt verschillende inspraakorganen, die meedenken, adviseren en beslissen bij alles wat er op school gebeurt. 
 

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zitten 5 personeelsleden, 3 ouders en 2 leerlingen. Zij bestuderen ongeveer zes keer per jaar alle veranderingen en ontwikkelingen binnen de school. In sommige gevallen mogen zij deze alleen van advies voorzien, in sommige gevallen moet de MR toestemming geven voor de verandering. De ouders hebben hierover contact met andere ouders in de oudervergadering, de leerlingen hebben contact met andere leerlingen in de leerlingenraad. U kunt contact op nemen met de MR via mr@stgs.nl.

Leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert één keer per veertien dagen tijdens een begeleidingsuur. Elke klas stuurt één vertegenwoordiger naar de raad. Een leerling is ook voorzitter. Tijdens de vergadering overleggen de klassenvertegenwoordigers met elkaar over alles wat op school gebeurt en kunnen vragen en adviezen bij de schoolleiding neerleggen. De leerlingenraad stelt ook het Leerlingstatuut op.
 

Oudervereniging

De oudervereniging heeft tot doel de binding tussen school, ouders en leerlingen te bevorderen. Alle ouders met een kind op het Stedelijk Gymnasium zijn automatisch lid van de Oudervereniging. De (vrijwillige) contributie bedraagt 12 euro per kind per schooljaar. Met deze gelden proberen wij de schooltijd van uw kind(eren) nèt wat leuker en leerzamer te maken. Het bestuur van de Oudervereniging vergadert zes keer per jaar. De verslagen van deze vergaderingen worden gepubliceerd op de website. Verantwoording wordt afgelegd in de jaarlijkse digitale Algemene Leden Vergadering (ALV). E-mail: ov@stgs.nl.
 

Klankbordgroep ouders

Ouders krijgen 2 tot 3 keer per jaar een oproep om als klankbord te fungeren in overleg met de schoolleiding. Ouders ontvangen daartoe een aparte uitnodiging. Naast het thema van de avond, is er ook gelegenheid voor ouders om zelf zaken in te brengen.
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren en statistieken bij te houden.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kunt cookies ook niet accepteren.