Financiën
stgs-sub banners17.jpg

Financiën

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden en neemt de meeste kosten hiervoor voor haar rekening. Alle scholen ontvangen de bekostiging in een zogenaamde lumpsum. Dit is één budget voor materiële en personele kosten. Het is aan de schoolleiding om te bepalen hoe zij dat binnen de wettelijke kaders besteedt. Bij materiële kosten kunt u denken aan het onderhoud van de gebouwen, apparatuur en schoonmaak. Ook de bekostiging van het lesmateriaal is onderdeel van de lumpsum. Vertegenwoordigers van ouders, besturen en schoolleiders hebben samen een gedragscode voor schoolkosten ontwikkeld. Doel is scholen te stimuleren de schoolkosten transparant te maken en te bevorderen dat al het mogelijke wordt gedaan om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Het Stedelijk Gymnasium Schiedam onderschrijft deze code.
 

Gratis lesmateriaal

De schoolboeken en lesmaterialen die door de schoolleiding worden voorgeschreven, zijn gratis voor leerlingen. Dat geldt ook voor schoolboeken en lesmaterialen die nodig zijn voor het volgen van aanvullend onderwijsaanbod, zoals extra vakken.
 

Vrijwillige ouderbijdrage

De bekostiging aan scholen is niet bedoeld voor zaken als een atlas, woordenboeken of laptops. De gedachte hierachter is dat het gaat om materiaal dat persoonsgebonden is, langer dan een jaar meegaat, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of eigendom wordt van de leerling. Op het STGS schaffen wij materialen en gereedschappen aan waarvoor wij een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Voorbeelden van materialen en gereedschappen zijn onder meer: klassensets, atlassen en woordenboeken. Er wordt eveneens een bijdrage gevraagd voor extra activiteiten zoals een schoolfoto, excursie, sportdag, locker, print- en kopieerkosten.
 

Reizen

Voor ieder leerjaar, behalve klas zes, is er een jaarlijks georganiseerde reis. De reizen zijn een wezenlijk onderdeel van het curriculum en al onze leerlingen worden verwacht om aan de reizen deel te nemen. Elke reis heeft haar eigen educatieve doel.
 
 

Cambridge

Op het STGS bieden wij het Cambridge programma aan. Om dit te kunnen financieren worden door ons extra kosten bij ouders in rekening gebracht. Omdat Cambridge een keuze is en er eveneens regulier Engels wordt gegeven op onze school, zijn ouders die kiezen voor Cambridge verplicht de extra kosten hiervoor te betalen. Als ouders deze extra bijdrage niet betalen, kan een leerling uitgesloten worden van het Cambridgeprogramma.
 

Rol medezeggenschapsraad

Op het gebied van schoolkosten heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Het feit dat de medezeggenschapsraad akkoord gaat met de ouderbijdrage betekent niet dat individuele ouders die ook daadwerkelijk moeten gaan betalen. Het wel of niet, geheel of gedeeltelijk, betalen van de ouderbijdrage is een afweging die iedere ouder voor zichzelf mag maken.
 

Communicatie

Als de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de vrijwillige ouderbijdrage informeert de schoolleiding, voorafgaande aan het nieuwe schooljaar, de ouders per mail over de ouderbijdrage en de wijze van inning. In de schoolgids worden ouders geïnformeerd over de achtergrond en de totstandkoming van de vrijwillige ouderbijdrage.
 

Innen van de ouderbijdrage

Het innen van de ouderbijdrage verloopt via een web-based ouderbijdragesysteem. Met het accorderen van een betalingsovereenkomst (factuur) verplichten ouders zich om het bedrag daadwerkelijk te betalen. Afhankelijk van het soort activiteit kan er per incasso, in termijnen, worden betaald of dient er in één keer via iDeal afgerekend te worden. Via het digitale ouderbijdragesysteem hebben ouders continu inzicht in hun financiële situatie waar- onder openstaande facturen (betaalovereenkomsten) en hun eventuele spaartegoed.
 

Kwijtscheldings- of reductieregeling

Om minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in schoolkosten heeft het STGS een kwijtscheldings- of reductieregeling ingesteld. Ouders kunnen een beroep doen op deze regeling indien zij een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Dit is de norm die de meeste gemeenten hanteren bij het toekennen van vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen. Het initiatief voor een aanvraag voor de kwijtscheldings- of reductieregeling ligt bij de ouders.
 
In een persoonlijk gesprek met de schoolleiding lichten zij hun financiële situatie toe en worden de diverse mogelijkheden besproken. De basis voor de kwijtscheldings-of reductieregeling is de gemeentelijke subsidie waar ouders op basis van hun financiële situatie recht op hebben. Tezamen met de schoolleiding bespreken de ouders wat zij redelijkerwijs zelf nog kunnen bijdragen ter aanvulling op de gemeentelijke subsidie. De financiële afspraken tussen ouders en school zijn in principe voor één jaar geldig.
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren en statistieken bij te houden.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kunt cookies ook niet accepteren.