COVID-19 Protocol

COVID-19 Protocol

STGS en regels rondom COVID-19

Het aantal besmettingen in onze regio loopt helaas op. Ook wij hebben te maken met enkele besmette leerlingen.
Daarnaast is er een aantal leerlingen dat (preventief) thuis moet blijven. Hoe gaan we daarmee om?

Maatregelen

(Laatst bijgewerkt 2 oktober 2020)

Nog steeds gelden de volgende maatregelen bij ons op school:

  • Docenten onderling en docenten en leerlingen houden 1,5 meter afstand.
  • Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden.
  • Leerlingen gebruiken de grote trap, pauzes houden we zo veel mogelijk buiten.
  • Bij de eerste bel gaan docenten naar het lokaal, leerlingen bij de tweede bel. Aan het einde van de lessen verlaten de leerlingen bij de eerste bel het lokaal, de docenten bij de tweede bel.
  • In de lokalen zijn desinfectiemiddelen beschikbaar en zijn andere maatregelen genomen ter bescherming, zoals een iets andere opstelling van het docentenbureau en plexiglasschermen.
  • Het ventilatiesysteem voldoet ruimschoots aan de eisen; daarnaast zullen ramen en deuren zoveel mogelijk geopend zijn.
  • Oudergesprekken vinden online plaats.

FAQ

Wat zijn klachten die passen bij het coronavirus?

Klachten passend bij COVID-19: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Wanneer moet een leerling thuis blijven?

Leerlingen moeten thuisblijven bij klachten die kunnen passen bij corona of als eenhuisgenoot van hen koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Als een leerling klachten heeft, laat hij/zij zich (bij voorkeur) testen. Als een coronatest negatief is of als de leerling 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar school. Bij een positief testresultaat willen we u vragen dat zo snel mogelijk bij de teamleider te melden.

Wat als een huisgenoot positief getest is?

Als een leerling een huisgenoot heeft die positief getest is op corona, mag de leerling niet naar school, en moet hij/zij thuis blijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Wanneer moet ik mijn zoon of dochter laten testen?

De beslisboom kan helpen om te beoordelen of een leerling wel of niet naar school mag komen.

Hoe kan een leerling vanuit thuis lessen volgen?

Via Somtoday, studiewijzers en een buddy in de klas blijven leerlingen op de hoogte van wat er moet gebeuren.
Via Google Meet en Google Classroom willen we leerlingen waar mogelijk mee laten doen met de lessen in de klas. Wij werken dus aan een soort "hybride"systeem. Zolang de GGD niet anders adviseert, is het fysieke onderwijs onze belangrijkste vorm van lesgeven. Let op: de meetlink staat bovenin het informatie-blok van de Google Classroom.

Wat doet school als er een leerling positief getest is?

De leerling die positief getest is, moet in isolatie. Onze school onderhoudt contact met de GGD en laat zich adviseren over hoe te handelen. Klasgenoten en hun ouders worden door school op de hoogte gebracht als er een leerling in hun klas positief getest is. In de brief wordt ook vermeld of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De naam van de leerling wordt niet bekend gemaakt.

Worden mondkapjes verplicht?

Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen en adviezen op.

Waarom noemt school geen namen van leerlingen of docenten die positief getest zijn?

Vanwege de wet op privacy geven we geen namen vrij. Mensen die positief getest zijn, worden door de GGD verzocht contact op te nemen met mensen met wie ze in nauw contact staan.

Moet ik mijn zoon/dochter elke dag ziek melden?

Ja, als u belt, wilt u dan meteen doorgeven voor hoeveel dagen de leerling afwezig zal zijn.

Voor overige vragen omtrent corona kunt u mailen aan coronacommunicatie@stgs.nl.