Addidi
algemeen02.jpg

Addidi

Onze school biedt onderbouwleerlingen de gelegenheid om bijles te krijgen van bovenbouwleerlingen via het zogenaamde Addidi-project.

Aan deze individuele bijles zijn geen extra kosten verbonden omdat de bovenbouwleerlingen hun ondersteunende activiteiten kunnen laten meetellen als maatschappelijke stage. Het woord addidi stamt af van de beginletters van het Latijnse adiuvant discipuli discipulos, hetgeen 'leerlingen helpen leerlingen' betekent.

Aanmelding voor deze begeleiding verloopt via de mentor. De wekelijkse ondersteuning vindt meestal plaats in een begeleidingsuur ( B-uur) aan het begin van een lesdag.