Salite Altius
fosbury2.jpg

Salite Altius

Heb je wel eens van de fosburyflop gehoord? Nee, het gaat hier niet om een mislukking! De fosburyflop is tegenwoordig de populairste springtechniek bij hoogspringen, een moeilijk en vooral ook technisch onderdeel van atletiek.

Wetten uit de natuurkunde gecombineerd met studies over bewegingen van levende wezens (biomechanica), biologische kennis over energiesystemen (inspanningsfysiologie) en kennis uit andere vakgebieden worden gecombineerd om de fosburyflop te optimaliseren.

Dat is goed vergelijkbaar met wat wij hier op school met jou willen bereiken.

Je komt hier binnen met je eigen kwaliteiten en talenten. Wij gaan je uitdagen om hoog te springen, ja zelfs hoger dan je misschien zelf denkt te kunnen. We geven je veel bagage mee, we oefenen vele sprongtechnieken, wij geven je inzicht in je sterke en je ontwikkelpunten en uiteindelijk ontwikkel jij die sprongtechniek waarmee jij een grote hoogte kunt bereiken. Het is jouw individuele prestatie, maar je doet het niet alleen.

We vormen een hechte gemeenschap, waarin je veel samen zult oefenen en ontspannen met medeleerlingen. Medeleerlingen die in onze brochure een gezicht krijgen en jou vertellen over onze school.

Hier op school krijg je hulp van docenten die niet alleen in hun vakgebied een kei zijn, maar ook weten hoe ze jou intensief moeten begeleiden. En natuurlijk verwachten we ook dat je bij jouw ouders steun kunt zoeken. Met hen onderhouden we daarom geregeld contact.

We bieden jou een gymnasium opleiding. Je volgt hier dus Grieks en Latijn. Die verbondenheid met de klassieke talen komt tot uitdrukking in de spreuk waarin wij voor iedere leerling en voor iedere medewerker een opdracht neerleggen:

Salite altius!

Spring hoger, spring verder. De uitdaging van de hoogspringer dus. Bij de fosburyflop landt de springer uiteindelijk veilig op zijn rug. Op die veilige landing mag je bij het Stedelijk Gymnasium Schiedam zeker rekenen.

Welkom op het STGS!

drs. B.C.B.M. Hamans rector